Algemene voorwaarden

**ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUNLUX ZONWERINGEN B.V.**

**Artikel 1 – Algemeen**

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sunlux Zonweringen B.V., gevestigd te Eindhoven, met adres Hastelweg 214-E, 5652 CL, en geregistreerd onder Kamer van Koophandel-nummer 82137110 (hierna aangeduid als “Sunlux Zonweringen” of “wij”).

1.2. Alle klanten van Sunlux Zonweringen (hierna aangeduid als “klant” of “u”) zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden.

**Artikel 2 – Bestellingen**

2.1. Het bestelproces en de betalingsmethoden worden vermeld op onze website en tijdens het afrekenen.

2.2. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren, zonder opgave van reden.

**Artikel 3 – Prijs- en productinformatie**

3.1. Prijzen en belastingen worden vermeld op onze website.

3.2. Productbeschrijvingen en specificaties zijn zo accuraat mogelijk, maar kunnen fouten bevatten. We zijn niet aansprakelijk voor dergelijke fouten.

3.3. De beschikbaarheid van producten is afhankelijk van voorraadniveaus. We zullen u op de hoogte stellen als een product niet beschikbaar is.

**Artikel 4 – Intellectuele Eigendom**

4.1. Alle auteursrechten en handelsmerken op onze website en inhoud zijn eigendom van Sunlux Zonweringen of zijn gelicentieerd aan ons. U mag de inhoud van onze website niet kopiëren, verspreiden, wijzigen of reproduceren zonder onze schriftelijke toestemming.

**Artikel 5 – Privacybeleid**

5.1. Ons privacybeleid regelt de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. U kunt ons privacybeleid raadplegen op onze website.

**Artikel 6 – Aansprakelijkheid en garantie**

6.1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor het betreffende product.

6.2. Garantievoorwaarden worden vermeld op onze website en kunnen variëren afhankelijk van het product.

**Artikel 7 – Geschillen en klachten**

7.1. Eventuele geschillen worden beheerst door Nederlands recht.

7.2. Klachten kunnen worden ingediend via de contactgegevens vermeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

**Artikel 8 – Beëindiging van de overeenkomst**

8.1. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

**Artikel 9 – Contactgegevens**

Sunlux Zonweringen B.V.
Hastelweg 214-E
5652 CL Eindhoven
Telefoon: 040 303 91 41
Mobiel: 06 11 59 68 14
E-mail: info@sunluxzonweringenbv.nl

 

0

- LET OP, Je verlaat de shop en gaat nu naar de reguliere SUNLUX WEBSite -